Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω (ΙΙ)…

…αρτοποιείο.

Με τόσα ψωμάκια που έχω!