Αδράνεια!

Ποιός είπε ότι η αδράνεια δεν είναι δημιουργική;

Ότι είναι χάσιμο χρόνου;

Ότι αρμόζει σε οκνυρούς;

Αυτοί που δεν έχουν την ευχέρεια της!

Αυτοί που την ζηλεύουν!

Καλημέρα!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s