Να επιτέλους κάποιος που μου έγραψε τραγούδι!

http://www.obtampons.ca/apology

Γράψτε  Kalioush και περιμένετε για λίγο!

Να έχετε τα ηχεία ανοιχτά να ακούτε!