Να επιτέλους κάποιος που μου έγραψε τραγούδι!

http://www.obtampons.ca/apology

Γράψτε  Kalioush και περιμένετε για λίγο!

Να έχετε τα ηχεία ανοιχτά να ακούτε!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s