Ομμμμμμ!

Εισπνοή!
Εκπνοή!

Εισπνοή!
Εκπνοή!

Είναι απλά μια κακή ημέρα! Θα περάσει!
Πόσες φορές να επισκεφτώ το νοσοκομείο να δω αγαπημένα μου άτομα μέσα σε μια εβδομάδα!
Πόσα πικρόχολα και κακόβουλα άτομα να γνωρίσω!
Κάποια ποτούτα τα κακόβουλα άτομα θωρώ τα μπροστά μου συχνά! (Μια ένι εν η αλήθκεια).
Εν πολλά μιτσιά η Κύπρος λαλώ σας.
Μα εν γι αυτό που φεύκω! Γι αυτό κάμνω υπομονή!
Πόσες φορές να κρύψω ως πάρα τζει!
Πόσες φορές να μου πουν ότι δεν χρειάζουμαι τη σοκολάτα που κρατώ. Για να την κρατώ χρειάζουμαι την. Έφα την πηλέ!

Μια είμαι!Κανεί ολάν!

Αν δεν ήταν τζαι τούτοι οι ευγενικοί κύριοι που με εκάμαν φοινιτζιά με τα καλά τους σχόλια…τζαι αν δεν ήταν να βρεθώ με την πολύ καλή μου φίλη απόψε… ήταν να ανακηρύξω τη σημερινή μέρα Μαύρη Παρασκευή!

Η ζωή μου θα ήταν πιο απλή αν ήμουν μια γάτα:\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s