Καφές η ώρα έξι το απόγευμα!

 Εγώ= Ε

My alter ego= AE
Ε: τζοιμήθου

ΑΕ: ΟΚ… Πριν να σου πω ένα τραούδι;

Ε: Όϊ

ΑΕ: … Εν μπορώ εκόλλησε μου 

Ε: Γύρισε που την άλλη

ΑΕ: … 

Ε: Σταμάτα να γυρίζεις εκούρασες με… Μείνε ακίνητη!

ΑΕ:… Τουαλέτα επήα;!

Ε: Ναι. Σσσσσς!!!

ΑΕ: Νερό ήπια! Έννεν καλά να μεν πίνουμε νερό… Έχουμε τζαι το πρόβλημα με τα νεφρά στην οικογένεια…

Ε: Ναι. Σσσσσσς ΕΙΠΑ! 

ΑΕ: καλά… Τς!…Α! Να μεν ξεχάσεις αύριο να …

Ε: ΑΤΕ έφυες σήκου σήκου…

ΑΕ: Α; Που να πάω; όι φοούμαι

Ε: Εκούρασες με.

ΑΕ: ΟΚ! Τζοιμούμαι…

Ε:…

ΑΕ:…

Ε: Τζοιμάσαι;

ΑΕ: Όϊ πλέον εξύπνησες με! 
Καφές η ώρα έξι το απόγευμα! Πολλά κακή ιδέα!