Βαρκούμαι!!!

Θα έγραφα ένα πολλά ωραίο ποστ αλλά στην πορεία εβαρέθηκα…

Θα επήενα να τζοιμηθώ αλλά βαρκούμαι να βάλω τις πιζιάμες μου….

Θα έκλεια το κομπιούτερ μου αλλά βαρκούμαι να το περιμένω να κάμει σσιάτ ντάουν…

Θα έγραφα σε Αττική Διάλεκτο αλλά βαρκούμαι να σκέφτουμαι τζαι να γράφω με σωστά Ελληνικά…

Θα έφτυνα την πίσσα μου διότι επόνησα την μασέλλα μου-τζαι έκλεισε το τρίωρο που την μασσώ-, αλλά βαρκούμαι να ποταυριστώ να πιάσω χαρτομάντηλο.

Θα εστάματούσα να πληκτρολογώ βλακείες, αλλά βαρκούμαι να σκεφτώ να κάμω οτιδήποτε άλλο.