Το γνωμικό της εβδομάδας!

Kalioush μια ώρα  στο group e-therapy παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!