Τάφρος ντα φοινιτζιά! Άλλη D’ Avilla

Κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει τo πρόσφατο φαινόμενο μέσα στην τάφρο D’ Avilla; Τόσες 1000δες ευρώ προς τί; Οι δεκάδες φοινιτζές μαζεμένες σε μια γωνιά στο χώρο στάθμευσης συμβολίζουν την ηλιθιότητά μας!;!;!

Εδιερωτούμουν καθώς εμεγάλωνα τί εν τζείνο που κάμνει τους ενήλικες τόσο σοβαρούς. Η ζωή ήταν τόσο ωραία για μένα. Η ελπίδα υπήρχε για την κάθε πτυχή της.

Ας ήταν τούτη μια ρητορική ερώτηση. Τωρά που ξέρω το μυστικό της σοβαρότητας θέλω το να παραμείνει μυστικό να μην χρειαστεί άλλοι να το μάθουν.